ILS
ILS logo
De ILS Methode

De kern van Impeccable Leadership toont zich in het leiderschapsmodel. Hierin zijn de ontwikkelingsfasen van elk team en de leiderschapsrollen schematisch weergegeven, in hun onderlinge samenhang. De ILS methode helpt om inzicht te krijgen in waar je team staat qua ontwikkeling, en wat ervoor nodig is om de volgende stap te maken.

Onze filosofie
In essentie ...
Het geheel is ...
Impeccable...
De ILS fundatie voor succes

De Impeccable Leader is in staat om:

1.
Intelligentie

Diepere niveau's van collectieve intelligentie aan te boren bij zijn/haar team.

2.
Emergentie

Een vorm van leiderschap te ontwikkelen waarmee het geheel meer wordt dan de som der delen.

3.
Realisatie

Een visie en de bijbehorende aspiraties om te zetten naar de praktijk.

4.
Innovatie

Sneller te innoveren en beter te presteren.

Je komt met de inhoud niet verder dan het proces toelaat
Het Leiderschapsmodel

De basis van Impeccable Leadership is het leiderschapsmodel. Het leiderschapsmodel helpt leiders om inzicht te creëren in de relatie tussen ontwikkelingsfasen van het team en effectief leiderschapsgedrag. Elke fase waarin een team zich verkeerd vraagt om specifiek leiderschapsgedrag. Het model deelt dit onder in de vorm van rollen die bijdragen aan ontwikkeling en performance. Gedrag dat in de ene fase werkt, kan in een andere contraproductief blijken. Benieuwd naar wat elk onderdeel inhoudt?

Ontwikkelingsfasen
Besturingslijnen
Leiderschapsrollen

Meer weten over de community?