Follow by Email
Facebook

Leiderschap en performance tool (scan)

Waar sta jij in je leiderschapsontwikkeling?

Hoe krijg je inzicht in de manier waarop je leiding geeft? Hoe ontdek je de effecten van je leiderschap op performance en ontwikkeling van je team? Welke kansen op ontwikkeling kan je benutten om de ambities te realiseren?

Ontdek jouw voorkeurshouding in leiderschap

De zes leiderschapsrollen van het Impeccable leadership model geven informatie over je voorkeurshouding en focus binnen een bepaalde context. In de verkenning kijken we naar de relatie tussen strategische ambitie, ontwikkelingsniveau van het team en gedragskenmerken, zoals meer begeleidend of juist meer sturend leidinggeven. Gericht op de inhoud (het wat) of aandacht schenkend aan het proces (het hoe).
De inzichten stellen je in staat om vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid invloed uit te oefenen op performance. Die invloed krijg je door inzicht in de relatie tussen performance en concreet gedrag. Leiderschaps-ontwikkeling zie je terug in de mate waarin het effect wat je sorteert, spoort met jouw daadwerkelijke intentie. Hiermee is verbinding zichtbaar tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

De scanrapportage helpt je bij het in kaart brengen van wat nodig is om de performance van jouw organisatie te ontwikkelen. Daarnaast biedt de scan concrete tools om die performance te veranderen en te verbeteren.

Het rapport dat deze tool oplevert geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Binnen welke context functioneren we; waar willen we naartoe (strategische ambities)?
  • Welke voorkeuren heb ik als het gaat om manier van leidinggeven?
  • Welke kwaliteiten en valkuilen horen bij mijn leiderschapsvoorkeur?
  • Wat kan ik leren van het gedrag van mijn team?
  • Welk gedrag zorgt voor ontwikkeling en resultaat?
  • Op welke manier kan ik een leiderschapsrol inzetten om stagnatie te doorbreken?
  • Hoe kan ik leiderschapsrollen inzetten om het team effectief aan te sturen?
  • Op welke vlakken van leiderschap kan of moet ik mij ontwikkelen om het effect op mijn team te versterken en te verdiepen?
  • Wat is gedrag dat me concreet een stap verder brengt in ontwikkeling en resultaat?
  • En vooral: wat ga ik ondernemen om de antwoorden te vertalen naar een succesvolle toepassing in mijn praktijk?

Wil je hiermee aan de slag?

Klik dan hier.

Andere projecten