Follow by Email
Facebook

Open onderhandelen

Nieuw perspectief: naar hetzelfde kijken met andere ogen.

We zijn in de huidige tijd steeds meer op elkaar aangewezen. Het belang van verdelen van grondstoffen en het verduurzamen van deze aarde, vraagt om vernieuwing en transformatie. Ook in het praktische zakelijke verkeer is samenwerken van kritiek belang voor succes. Onderlinge relaties kunnen alleen vanuit een lange termijn visie zorgen voor die transformatie. Het delen van elkaars kennis, ervaring en creativiteit zorgt voor nieuwe impulsen aan de inhoudelijke kant. Dit vraagt vertrouwen en durf.

Hoe maak ik werk van de kansen die deze tijd met zich meebrengt? Onderhandelen wordt vaak gezien als een ‘zero-sum-game’, een proces van winnen en verliezen. Wat de een te kort komt is de winst van de ander. Met andere woorden gaat het over; wie heeft de macht en op welke manier zorg ik dat ik vooral zelf goed uit de strijd kom. Open Onderhandelen is een methode die mensen in staat stelt om samen verder te komen dan ze primair hadden gedacht. Door te kijken naar hoe je elkaar verder kan helpen. Door de relatie serieus te nemen, ook als er spanningen zijn. Juist dan er samen voor zorgen dat wat voor beiden belangrijk is goed boven tafel komt. Om vervolgens op een creatieve manier te zorgen dat al deze belangen zo goed mogelijk worden gediend.

Door deze manier van samenwerking ontstaat er ruimte om zowel de inhoud als de relatie op een nieuwe manier vorm te geven. Vanuit gelijkwaardigheid ipv het recht van de sterkste. Vanuit creativiteit waardoor we oude inhoud kunnen transformeren naar nieuwe ontwikkelingen. Door redelijkheid te betrachten wanneer er iets te verdelen valt, waardoor we duurzame relaties bouwen. Continuïteit staat en valt met vertrouwen.

Door drie dagen stil te staan bij vragen omtrent de dynamiek in relaties tijdens het onderhandelen en samenwerken, het besluitvormingsaspect en creativiteit stellen wij mensen in staat om fundamentele stappen te zetten in hun denken over de ander, zichzelf en daarmee hun invloed en impact in de wereld.

Wanneer?

Andere projecten