Follow by Email
Facebook

Masterclass Impeccable Leadership

Wat is de relatie tussen het innerlijke proces van de leider en performance van de groep en haar leden? Wat is de invloed van primaire en secundaire emoties op de groepsontwikkeling? Wat is precies mijn bezieling en verlangen? Wat zijn ervaringen die mij als leider uit het lood kunnen slaan? En hoe behoud ik onder druk impact zonder te grijpen naar macht? Zodat ik blijf leidinggeven met gezag. Dit zijn wat thema’s van de masterclass Impeccable leadership.

Leiderschapsontwikkeling vraagt perceptieontwikkeling. Hoe verder ontwikkeld, hoe groter het vermogen om waar te nemen welke krachten spelen in de interactie tussen leider en organisatie. De bron van deze ontwikkeling is het verwerven van rationaliteit over eigen emoties en gedrag. Het doorbreken van onze ‘rationaliseringen’, met diepe inzichten in onze eigen cognitieve en emotionele schema’s.

Leiderschap gaat over inspireren en verbinden. Over aanzetten tot actie gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Acties gericht op de groep. De paradox van leiderschapsontwikkeling is dat succesvol leiderschap (impact op een groep) een gevolg is van innerlijke ontwikkeling (naar binnen gericht). Er is een directe relatie tussen innerlijke psychologische processen en het gedrag van de ‘omgeving’. Het is daarom dat je leiderschap kunt definiëren als een innerlijk proces dat zich sociaal manifesteert. De groep begeleiden van de reactieve fase van ontwikkeling naar de proactieve fase vraagt om het vermogen om verbindend en ontwikkelingsgericht om  te kunnen gaan met een groep. Dat lukt in de mate waarin we een geweldloze relatie met onszelf bereiken. Het gaat hier om een innerlijke houding die ons in staat stelt om onder druk te blijven waarnemen en reflecteren. In plaats van in de instinctieve reflex te schieten van ‘vechten, vluchten of bevriezen’.

In de masterclass gaat het over inzicht in diepere processen in groepen en in onszelf. Inzicht in onszelf als fundament van het vermogen om ‘voorbij gedrag en emoties’ waar te nemen. Het gaat over ontwikkelen van ons potentieel om vanuit verbinding met onszelf te leven en werken. Waardoor leiderschap vanuit een diepe persoonlijke bron zijn beslag krijgt.

 

Andere projecten