Follow by Email
Facebook

Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling

Onder de vlag van Arcturus -een instituut voor communicatie, bewustzijnsontplooiing en NLP in Belgie- krijgt Impeccable leadership een plek in de verdiepende (beroeps) opleiding voor coaches, trainers en leidinggevenden:

Transformational Warrior Coaching:

TWC, the Pathway to a Liberating Life.

De opleiding bestaat uit drie modules die elk drie dagen duren.

MODULE ZINGEVING (Eric Schneider)
MODULE INTEGRATIE (Frits Wilmsen)
MODULE AMBACHT (Bart Provost)

De module INTEGRATIE heeft Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling als thema. Bewustzijnsontwikkeling is van kritiek belang om ons wezenlijk te kunnen verbinden met ons innerlijk vuur. Verbinden met onze diepe motivatie en unieke vermogens. Met wie we in essentie zijn, onze ‘identiteit’. Dat proces van bewustzijnsontwikkeling leert ons de weg te vinden naar diepere lagen in onszelf waar onze hoogste waarden verborgen liggen. Contact ervaren met die lagen en haar waarden zijn fundamenteel voor leiderschap. Fundamenteel voor ontwikkeling van leiderschap als vermogen om een groep te kunnen begeleiden in een creatieve dialoog om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen.

Zoals de oude filosofen ons lieten zien: om ‘het goede’ te doen is zelfkennis nodig, inzicht in de eigen rol in het geheel. Daarbij gaat het niet alleen om in woorden inspirerend uitdrukking te kunnen geven aan onze waarden. Maar om onder druk van het dagelijkse bestaan de verleiding te kunnen weerstaan om in onze (coping) strategieën te schieten. Kunnen voorkomen om, gedreven door emoties, te grijpen naar macht. Juist in de complexiteit die kenmerkend is voor de tijd waarin we leven, is bij ons ‘gezag’, en ons gevoel blijven van kritiek belang.

Om te kunnen omgaan met complexiteit is moed nodig, is heroïsme nodig, om buiten de gebaande paden treden, een spade dieper te durven gaan. Door te reflecteren op eigen gedrag en patronen. En door open te staan voor feedback over de impact van ons leiderschap. Die houding maakt het mogelijk te zoeken naar patronen in onszelf en de organisatie die innovatie belemmeren. Naar lessen en leren dat nieuw perspectief biedt.

In deze training leren we de innerlijke grond ontwikkelen om te kunnen navigeren door complexiteit. Met de beproefde methode ‘Impeccable leadership’ leren we ‘gedrag lezen’ en competenties ontwikkelen om persoonlijke en groepsontwikkeling te faciliteren naar hogere niveaus van functioneren.

Meer informatie over de opleiding, de andere modules en inschrijven? Arcturus België.

Andere projecten