RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

‘Waarom’ Impeccable leadership?

Snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden bepaalt het verschil tussen succes en falen. Een ontwikkelingsgerichte houding is daarbij de sleutel van de poort naar duurzaam succes.

Impeccable leiderschap geeft toegang tot het verborgen vermogen van het collectief,

het vermogen van een sociaal verband om haar toekomst innovatief, succesvol en gezond vorm te geven. De fundamentele vertrek-punten ‘anderen betrek-ken bij doelrealisatie’, ‘ontwikkelen van frag-mentatie naar eenheid’ en ‘het belang van het innerlijk proces’, zorgen voor een reis waarin een sociaal verband zich ontwikkelt van een dominantie hiërarchie naar een community of excellence. Een omslag van macht naar gezag. Waarbij gezag geaccepteerde macht is. Leiderschap met gezag is een kritieke succesfactor voor organisaties. De ervaringen zijn talrijk. En daarnaast zijn er een groot aantal onderzoeken die het belang van leiderschap illustreren. We hebben er een aantal op een rij gezet:

  • ‘Gedrag, cultuur en andere ‘zachte’ waarden zijn essentieel voor het succes’. Bron: McKinsey’s onderzoek naar factoren van succes en falen – 630.000 werknemers van meer dan 500 organisaties – met een lijst van 109 vragen.
  • De sfeer in een bedrijf levert een bijdrage van 20 tot 30 procent aan de bedrijfsresultaten. Daarbij is 50 tot 70 procent van hoe werknemers de sfeer binnen het bedrijf waarderen terug te voeren op het gedrag van de leider. Bron: Het nieuwe leiderschap; Daniel Goleman, Richard Boyatzis en Annie McKee
  • Het geheim van de meest uitzonderlijke en hoogst productieve organisatieculturen is het vermogen om constructief te blijven communiceren wanneer de onderwerpen zwaar emotioneel beladen zijn. Bron: Stanford University
  • Er bestaat een direct verband tussen de financiële prestaties van organisaties en hun leiderschap en leiders moeten kunnen inspireren en betekenis geven aan het werk vanuit een sterke visie. Bron: het jaarlijkse internationale onderzoek ‘Best Company for Leadership’ van Hay Group onder 2.300 organisaties wereldwijd.

De conclusies die je hieruit kan trekken:

  • organisaties leveren 20 tot 30% betere resultaten als het contact tussen mensen en de werksfeer goed is
  • bedrijven met sterk leiderschap hebben 40 procent meer kans op succes
  • een leidinggevende heeft een enorme invloed op de sfeer en daarmee op team performance
  • het is van groot belang te weten wat het team vraagt en nodig heeft