Follow by Email
Facebook

Wat maakt Impeccable leadership onderscheidend?

Het leiderschapsmodel geeft me inzicht in de fasen van ontwikkeling van een groep. Dit is echt heel bruikbaar als trainer/leidinggevende. De sterkte van het model is ook dat ik het op verschillende niveaus en domeinen in mijn leven zie terugkomen. De evolutie en het heen en weer bewegen tussen fase van reactiviteit, naar creativiteit en pro-activiteit komt voor in groepsevolutie, in individuele gesprekken, in mijn eigen ontwikkeling en contacten. Hierdoor geeft het me een basis om op terug te vallen, om gebeurtenissen te kaderen en er inzicht in te krijgen.

Els van Beveren

Het mooie aan het Impeccable Leadership gedachtegoed vind ik de relatie die het legt tussen de verschillende dimensies die een rol spelen. Namelijk je persoonlijke ontwikkeling als leider, de verschillende leiderschapsrollen die je kunt spelen, de teamdynamiek, het doel dat gerealiseerd moet worden. Alles verbonden door drie besturingslijnen die de richting aangeven en je helpen te verbeelden wat op welk moment het meest geëigend gedrag is om te komen tot effectief resultaat.

Erna ter Weele

Voor mij onderscheidt Impeccable Leadership zich van andere methoden, concepten, overtuigingen etc. door de compleetheid – op alle mogelijke manieren. Impeccable Leadership benadert leiderschap op spiritueel niveau én biedt praktische handvaten. Van het niveau van het individu tot het niveau van de gehele organisatie. Van “de reis naar binnen” tot de weg naar buiten, realisatie.

Jeroen van Zelst

Het is niet zweverig en abstract. Het is evenmin een concreet ‘5 stappen naar succes’-trucje. Het is de reis van je eigen ontwikkeling in het sociale veld met anderen, waarin je het hogere potentieel van oneindige mogelijkheden in jou en de ander vertaalt naar zichtbare vormen en resultaten in de weerbarstige praktijk van het hier en nu. De methode biedt een heldere structuur om verschillende fases en situaties te herkennen die om verschillende leiderschapsrollen vragen, zonder daarbij je natuurlijke intuïtie en eigenheid los te laten.

Sidney Moll

Impeccable leadership is een ruimhartig model wat orde schept in de chaos tussen mensen, in teams, en in leiderschapsstrategieën. Het ordent, geeft inzicht en maakt het bewustzijn wakker en geeft vuur aan het verlangen om proactief je plaats in te nemen. Ik weet dat ik een model en gedachtegoed neerzet van hoge kwaliteit. Daar houd ik van; in alle eenvoud topkwaliteit leveren, en zo mensen verder brengen in hun ontwikkeling. Het is een model wat heel praktisch is; ‘down to earth’. Het geeft ook bijvoorbeeld antwoord op de vraag ‘ hoe maken we dit model nu levend in onze organisatie?’. Het geeft handvaten voor een dialoog die verheldert, verrijkt, en teams en de mensen daarin doet groeien. Daarnaast boort het tegelijkertijd ook een andere laag aan, bij mijzelf en bij de ander.

Anne Teunis

Telkens weer in de begeleiding van management teams zie ik het werken. Mensen zien door deze methode direct waar processen vast zitten en wat er nodig is om weer verder te komen. Dit laatste is niet altijd eenvoudig, omdat hetgeen waardoor we in de problemen terecht zijn gekomen vaak te maken heeft met iets dat we geneigd zijn te vermijden. Daar dan iets aan gaan doen kan spannend zijn maar blijkt vaak bevrijdend te werken. Omdat het een proces model is, stelt het in staat om telkens weer de stappen te doorlopen en daarbij zowel de inhoud als de relatie te transformeren naar een nieuw niveau van contact en creativiteit.

Robert Jan Steinmetz

Wat ik als onderscheidend zie in deze methode is dat de principes toepasbaar zijn op vrijwel elke organisatie, team of individu. Met Impeccable Leadership valt altijd een volgende stap in ontwikkeling te ontdekken. En mogelijk te maken. Impeccable Leadership vormt een fantastisch kader en geeft richting aan het bereiken hiervan. Daarnaast zorgt de spirituele dimensie van het gedachtegoed voor diepgang, ‘purpose en zingeving’. Het gedachtegoed heeft me geïnspireerd om nog nieuwsgieriger te zijn naar wat mensen, naar wat leiders beweegt en hierdoor minder snel te oordelen.

Ronald Rier

Impeccable Leadership is een complete methodiek; die je zowel spiritueel, praktisch, individueel kan gebruiken, als in het kader van een groepsdynamisch proces. Verder biedt het een onderzoeksmethode voor je innerlijke reis en een evaluatiemodel voor jouw verbinding met de buitenwereld (de ander of de groep waarmee je in contact wil zijn/leiding aan geeft). Ten slotte zit het grote onderscheidend vermogen in leiderschap zien als een proces. En niet als een statisch begrip. Dat betekent dat een ieder die in staat is om naar zichzelf te kijken, ook in staat is zich te ontwikkelen op het gebied van leiderschap.

Suzanne Bontje

De methode helpt goed om op een dieper niveau gesprekken te voeren en om te achterhalen wat anderen drijft. Impeccable leadership biedt me hierbij structuur. Het ordent en geeft emoties en gedrag ‘een plek’. Daarnaast levert de methode bewustwording en ervaring, dat verbinding maken met eigen gevoel essentieel is om aansluiting te maken met anderen, om hen te kunnen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Monique Pauw

De in de Impeccable Leadership gehanteerde modellen zijn op het eerste gezicht eenvoudig, maar zijn diepgaand en zetten fundamentele veranderingsprocessen in gang op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels hebben vele bedrijven met succes deelgenomen aan de verschillende leiderschapsprogramma’s die zijn ontwikkeld vanuit Impeccable leadership. Hetgeen het wederzijds begrip binnen deze bedrijven ten goede is gekomen waardoor de atmosfeer is verbeterd en een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten.

Tom Sova