Follow by Email
Facebook

Verander je gedrag, motivatie niet vereist…

Wat maakt de weg van idee naar realisatie tot zo’n uitdagend avontuur? Een behoefte vertalen naar een idee geeft energie. Maar dan…ik zie te vaak goede ideeën smoren in goede bedoelingen. Herkenbaar? Heb je bijvoorbeeld laatst nog een idee gehad om iets te veranderen? Wilde je bijvoorbeeld afvallen? Meer sporten? Gezonder eten? Beter georganiseerd zijn of een nieuwe vaardigheid leren? En, in hoeverre is het je gelukt je doel te bereiken? Mocht je antwoord zijn ‘onvoldoende’. Ach, je bevindt je in goed gezelschap. Onderzoek laat zien dat 92% van de mensen die dergelijke doelen stellen falen in het bereiken hiervan[1].

 

Gedrag is lastig te veranderen. Op individueel niveau, en al helemaal op organisatorisch niveau. Ondanks dat we niet zo goed in staat lijken te zijn om ons gedrag te veranderen doen we in organisaties steeds vaker een beroep op elkaar om te veranderen, we houden echter onvoldoende rekening met wat een organisatieverandering vraagt aan verandering op het individuele niveau.

Peter Senge raakt een gevoelige snaar als hij zegt: ‘de fantasie dat organisaties op een of andere manier kunnen veranderen zonder persoonlijke verandering, en vooral zonder verandering bij mensen in leiderschapsposities, is de onderliggende reden waarom veranderpogingen gedoemd zijn om vanaf het begin te mislukken’[2].Hij raakt hiermee een belangrijke kern dat in het impeccable leadership model zo’n belangrijke rol speelt; namelijk dat leiderschap een innerlijk proces is dat zich sociaal manifesteert. Praktisch gezegd: de mate waarin een leider in staat is zijn eigen gedrag succesvol te managen en veranderen, is de bron van zijn vermogen om anderen te betrekken in een proces van gedragsverandering. Dit wordt onderstreept in de ILS impact formule met de ‘delivery’ variabele, waarbij impact een functie is van het samenspel tussen een aantal variabelen. Impact = Inspiratie x Other/Self (care coëfficiënt) x Creativiteit x Delivery.  Voor een leider is ‘Delivery’ -ofwel het succesvol opleveren van het voorgenomen doel en resultaat- afhankelijk van de mate waarin je je bewust bent van eigen gedrag en impact op anderen. En van de mate waarin je zelf in staat bent je gedrag te veranderen.

In de praktijk lijken we vaak onvoldoende rekening te houden met wat nodig is om onze voornemens waar te maken, zoals Senge aangeeft. Misschien erkennen we wel wat nodig is voor realisatie, maar weten we gewoonweg onvoldoende af van hoe je gedrag nou echt effectief kan veranderen. We weten bijvoorbeeld meestal wel dat het belangrijk is concrete doelen op te stellen of dat er urgentie moet zijn. Dat zijn natuurlijk waardevolle inzichten, die meestal noodzakelijk zijn, maar in de praktijk toch onvoldoende blijken. Zo zijn er bijvoorbeeld genoeg voorbeelden van concreet gestelde doelen die niet zijn gerealiseerd. Zelfs bij mensen waarbij een verandering leven of dood betekent, blijkt bijvoorbeeld ‘urgentie’ niet te bepalen of verandering lukt.

Op de een of andere manier overschatten we onszelf als het gaat om het bereiken van onze doelen. We gaan er vanuit dat we rationele wezens zijn en dat als er een doel is gesteld en ook is besloten dat dit doel van belang is, dat het dan ook gerealiseerd zal worden. Toch blijkt uiteindelijk de dynamiek van de situatie sterker, wordt de motivatie om te veranderen minder sterk, en neemt de waan van de dag het over van de lange termijn plannen. Met teleurstelling als gevolg. Wat met zich meebrengt dat we een overtuiging ontwikkelen dat ‘verandering moeilijk is’ en zo ontstaat er weerstand bij elke nieuwe verandering. Waarom zouden we enthousiast worden van verandering als we ervan overtuigd zijn dat dit moeilijk is?

Voor succesvolle doelrealisatie is het daarom belangrijk dat die onnodige teleurstelling wordt voorkomen doordat een leider een goed begrip heeft van hoe je effectief gedrag kan veranderen. Dit wordt ook bevestigd door onderzoek van IBM naar de kenmerken van organisaties die succesvol kunnen veranderen[3]. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat leidinggevenden een realistisch beeld hebben van de complexiteit van verandering en welke methodes vereist zijn om verandering te laten slagen. Als er een realistisch beeld is van de complexiteit van veranderen kunnen er strategieën worden ontwikkeld die verandering juist succesvol maken.

De complexiteit van gedragsverandering is te vergelijken met het oplossen van een raadsel. In eerste instantie vind je het raadsel moeilijk en denk je dat een oplossing haast onmogelijk is.

Pas op het moment dat je de oplossing ziet denk je ‘is het zo simpel?’. Zo is het ook bij het raadsel van gedragsverandering, in eerste instantie lijkt het onmogelijk, maar als je de oplossing weet zie je hoe eenvoudig het kan zijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat alleen maar het simpel verschaffen van informatie over hoe gewoontes zich vormen, mensen vier keer meer succesvol zijn in het bereiken van hun doel in vergelijking met mensen die dit advies niet hebben gekregen![4]. In hoeverre weet je de oplossing tot het raadsel van gedragsverandering? Lukt het je bijvoorbeeld om je eigen gedrag te veranderen? Is het niet zo dat pas als we dit weten en kunnen, we van anderen kunnen vragen om te veranderen? En daarmee als leider pas echt impact hebben?

Stijn de Graaf

Organisatiepsycholoog, trainer en expert in gedragsverandering

 

[1] Onderzoek door de Universiteit van Scranton. http://www.statisticbrain.com/new-years-resolution-statistics/. Ander onderzoek uitgevoerd door Wiseman (2007) laat een zelfde beeld zien, hier faalden 88% mensen om hun doelen te bereiken.

[2] Peter Senge (2003) schrijft hierover in het artikel ‘Taking personal change seriously: The impact of Organizational Learning on management practice’ gepubliceerd in de Academy of Management Executive.

[3] Onderzoek van IBM onder 1500 managers, projectmanagers en verandermanagers gepubliceerd in 2008 onder de titel ‘Making change work’.

[4] Onderzoek uitgevoerd door Philippa Lally en haar collega’s (2008) wat ze beschrijven in het artikel: Healthy habits: efficacy of simple advice on weight control based on a habit-formation model. Gepubliceerd in het tijdschrift International Journal of Obesity.

Andere blogs