RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

The capacity of a human community to shape it’s future

The capacity of a human community to shape it’s future. Dat is de favoriete definitie van leiderschap van Peter Senge. Hij benadrukt twee aspecten met de definitie. Dat het gaat om ‘het collectief’. En om de creatieve oriëntatie, die hij als fundamenteel ziet voor leiderschap; ‘hoe we zaken realiseren, die voor ons werkelijk betekenisvol zijn’.

Een interessante ondersteuning van de gedachte dat leiderschap eerder gaat over het sociale verband dan om het individu, geeft Josh Bersin. Hij doet dat met zijn onderzoek waaruit blijkt dat; ‘hoewel de CEO belangrijke invloed heeft in een organisatie, het niet de CEO is die verschil uitmaakt. De bron van continuïteit van succes ligt op een dieper niveau in de organisatie: een focus op leiderschapsstrategie. ‘Long term business performance comes from leadership culture and careful and continuous development of leadership at all levels.’

Bersin en collega’s ontdekten na onderzoek van veel ‘Talent management practices’, dat het niveau van volwassenheid van leiderschapsontwikkeling in een organisatie een grotere impact heeft op business performance dan ‘almost all else’. En deze invloed overstijgt de impact van de CEO.

Twee belangrijke conclusies (bron: Forbes, It’s not the CEO)

1)   High-Performing organizations directly link leadership strategy to business strategy.

Ongeacht wie de CEO is, operationele uitvoering gebeurt op midden- en supervisor niveau. Als deze mensen goed zijn verbonden, gecoacht en getraind dan ‘stroomt’ de business.

‘High-performing companies understand this, and they build a leadership development program which uniquely trains, supports, and selects people who drive their business’s strategy. By doing this, they build execution into the culture.

2)   High-Performers develop leaders at all levels.

High performing organisaties begrijpen dat uitvoering gebeurt op praktisch niveau in de organisatie. Het zijn de managers, supervisors die zorgen dat de dingen gebeuren. Als een CEO zijn beleid niet praktisch en effectief doorvoert, dan gaat het niet werken. Onderzoek laat zien dat de beste bedrijven hun leiders ‘bottom up’ ontwikkelen. Hoger management dient de behoeften van het lijnmanagement, zoals in een omgekeerde piramide.

The “inverse pyramid” of leadership is one now widely used by many agile organizations. In our company we have a philosophy that “everyone is a leader” and each individual is given the responsibility to understand the business and make decisions which support the mission of the entire organization.  Accenture calls this “stewardship” and they reinforce to managers that they must “leave work each day making Accenture a better organization”.

De favoriete definitie van Peter Senge over leiderschap. ‘The capacity of human community to shape it’s future’. In dit korte filmpje licht hij toe waarom.

Andere blogs