Follow by Email
Facebook

Een uitmuntend leider communiceert zuiver

Tijdens de training impeccable leadership vielen opeens de puzzelstukken samen, kijk wat een mooi beeld dan ontstaat: dat van een uitmuntend leider met het gereedschap wat hij of zij altijd bij zich heeft: verbeeldingskracht en zuivere communicatie. Het zijn die elementen die me aanspreken: Impeccable leadership is niet zomaar weer het volgende management model. Nee, het gaat om die vaardigheden die je elke dag kunt trainen, waar je vakmanschap in kunt ontwikkelen en waarmee je meesterschap kunt bereiken.

De verschillende rollen in hun logische volgorde geven houvast. Zoals ik er mee werk; als gids leidt je je team of gesprekspartners door jouw verbeelding van de toekomst. Je bedenkt een metafoor, vertelt het verhaal en laat ze meebeleven.Als expert blijf je stilstaan bij die onderdelen die uitleg behoeven. Je zoomt in en zoomt uit, je verhaal krijgt kleur door de voorbeelden die aanspreken. De persoonlijke kant die je daarin laat zien blijft hangen. Deze leider weet waar we naar toe gaan en maakt het concreet. Dan stelt de coach belangrijke vragen aan zijn team: dit alles overziend, wat zou jij willen dat er gaat gebeuren? Kijk, dat gaat over samen nadenken! Kennelijk wil je zelf ook iets en wanneer je dan hardop begint te denken zie je hoe jouw verhaal in het geheel past.Door de zuivere vragen die je krijgt blijf je in jouw eigen verbeelding: ‘En is er nog iets over wat jij wil? En wanneer dit is wat jij wil, is er een relatie tussen ….? En wanneer dit is wat jij wil dat er gaat gebeuren, waar ben jij dan? Wanneer de mentor in de leider opstaat worden zuivere vragen al snel meer leidend, de vragen komen vanzelf op: En wanneer je dit alles overziet, wat gebeurt er dan? En kan dat? Hoe weet je dat? Oftewel: wat is er nodig? Veranderen gebeurt in het moment, dit soort momenten, waarop je zelf proactief aan de slag gaat met een oplossingsrichting. Iets wat je zelf kunt doen.

De sponsor en de awakener in de leider blijven sturen met hun toekomstbeeld, ze verrijken hun verhalen met metaforen. Juist de kracht van een goede metafoor geeft houvast. Wanneer wij een team zijn zoals een voetbalteam en we zijn getraind en we weten wat de tactiek is…en we weten intuïtief samen waar de bal straks gaat komen… dan gaan we schieten om te scoren. Impeccable leadership & clean language ze horen bij elkaar, ik kan ze niet meer los zien en train er elk dag mee op mijn weg naar meesterschap.

Margon van Toor

Andere blogs