Follow by Email
Facebook

Leiderschapsrollen

Het Impeccable leadership model telt zes leiderschapsrollen [1]. Elke rol is onderdeel van je leiderschapspotentie en –arsenaal. Een brede leiderschapsontwikkeling is herkenbaar in de mate waarin je flexibel kunt schakelen tussen de verschillende rollen. Daarvoor moet je beschikken over competenties die nodig zijn om een bepaalde rol te kunnen invullen. Elke ontwikkelingsfase van het team en elke leiderschapsrol vragen specifieke vaardigheden. Elke rol heeft een kernkwaliteit en een valkuil. Inzicht in die aspecten biedt ruimte om ontwikkelstappen te zetten en is de basis van effectief handelen om stagnatie te voorkomen, soms zelfs te doorbreken. En het team te begeleiden naar excellence.

Gids
Een gids zorgt ervoor dat een medewerker zich thuis voelt en zijn weg in de organisatie leert te vinden. Een niet te onderschatten rol: het is de bedoeling dat z’n medewerkers zich welkom voelen en thuisraken in hun nieuwe omgeving. De gids zorgt voor de juiste werkbenodigdheden voor de medewerker, hij regelt en organiseert. Dit doet hij vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en contact. Een gids kun je zien als een gastheer met als missie het creëren van een ‘thuis’.

 • Typerende uitspraak: ‘Welkom. Ik help je hier je weg te vinden.’
 • Activiteiten: zorgen voor grondig inwerkprogramma, laptop, leaseauto, etc.
 • In andere beroepen: kwartiermaker in het leger; begeleider bij een jungletocht

Expert
Een expert bezit (inhoudelijke) vakkennis en kan daarmee anderen leren hoe ‘het’ werkt. Hij geeft de voorkeur aan een omgeving waarin mensen praktisch en oplossingsgericht aan het werk kunnen. Bij lastige situaties zal een expert kaders zetten, antwoorden geven op vragen en oplossingen aandragen. Een expert kun je herkennen aan iemand die inhoudelijk het hoe en wat van de business en organisatie kent. Hij vindt het belangrijk om succesvol en competent te zijn en heeft een voorbeeldfunctie als het om de inhoud van het werk gaat. Een expert instrueert zijn medewerkers bij het uitvoeren van de opdracht. Zowel inhoudelijk als qua structuur en organisatie.

 • Typerende uitspraak: ‘Dit is de bedoeling, zo gaan we het doen. Nog vragen?’
 • Activiteiten: het aangeven van de kaders, het overdragen van kennis/expertise, het geven van advies.
 • In andere beroepen: leraar, vakman

Coach
Een coach is iemand die anderen helpt om hun eigen leerproces en uitdagingen te ontdekken. Hij hecht belang aan een omgeving waarin een medewerker rustig over zijn werk en zichzelf kan nadenken. Een coach kun je herkennen aan iemand die naar beleving vraagt en geneigd is door te vragen op ontstane situaties. Een coach kan goed luisteren en vragen stellen. Een coach zal zich inleven in een medewerker en deze ondersteunen, zodat de medewerker zelf tot de volgende stappen komt en zich kan ontplooien. Dit doet een coach vanuit het idee dat mensen in staat zijn om hun eigen oplossingen te vinden. Het is een overtuiging: medewerkers beter laten functioneren.

 • Typerende uitspraak: ‘Tegen welke dingen loop jij aan en hoe kan ik je daarbij ondersteunen?’
 • Activiteiten: luisteren naar de behoeften, wensen en verlangens van zijn mensen
 • In andere beroepen: therapeut

Onderhandelaar
Een onderhandelaar stimuleert medewerkers zichzelf te leren kennen en hun uitdagingen aan te pakken. Hij ziet daarnaast kansen in situaties en is gericht op (toekomst)mogelijkheden. Hij wil een omgeving waar mensen ideeën en zienswijzen kunnen uitwisselen en biedt de ruimte voor iedereen om te melden wat hij belangrijk vindt. Een onderhandelaar is iemand die zienswijzen en belangen kan verbinden (en-en denken) en in staat is om te bemiddelen en te onderhandelen zodat er commitment ontstaat. Hij helpt patronen te doorbreken en keuzes te maken. Een onderhandelaar kun je zien als een creatieve ‘meester’ die verschillen weet te overbruggen en mensen helpt zich te ontwikkelen met transformatie als onderliggend doel.

 • Typerende uitspraak: ‘Laten we kijken naar de opties om het zowel voor jou als mij gelijk te laten werken.’
 • Activiteiten: buiten kaders denken, doorzien waar grenzen en mogelijkheden liggen
 • In andere beroepen: art-director, ondernemer

Sponsor
Een sponsor creëert kansen voor zijn omgeving, zowel op individueel als op organisatieniveau. Hij wil graag dat mensen hun eigen droom kunnen waarmaken en zorgt daarom voor een omgeving waarin mensen kunnen zwermen, uitproberen en kennisdelen. Een sponsor kun je herkennen aan strategisch denken en handelen. Er is een focus op het leggen van verbanden en het creëren van kansen. Hij is geneigd om meer opties te creëren in ontstane situaties door het grotere belang van datgene gedaan wordt, zichtbaar te maken. Daarnaast vindt een sponsor het belangrijk dat mensen groeien, zich ontwikkelen en over grenzen heenkijken. Een sponsor kun je zien als een dienaar die de samenhang laat zien met als dieper doel het creëren van eenheid.

 • Typerende uitspraak: ‘In het belang van dit team en het leveren van toegevoegde waarde, nemen we de volgende beslissing.’
 • Activiteiten: buiten de grenzen van het eigen belang kijken naar het belang van de hele organisatie; en daarnaar durven handelen.

Awakener
Een awakener is gericht op zin en betekenis. Hij wil een omgeving van stilte, rust en vertraging zodat mensen thuis komen bij zichzelf. Hij brengt mensen in contact met zichzelf, hun potentieel en de impact van wat ze doen. Hij legt de relatie tussen zelfrealisatie en toegevoegde waarde. Een awakener stelt vragen over de zin en missie van de opdracht en kijkt voorbij het ‘Ik’ naar de belangen van het individu, de groep en de omgeving. Hij is een authentieke en morele onderhandelaar. Je kunt een awakener zien als een betrokken visionair met als missie waarde toevoegen aan de omgeving. In een bedrijf kun je dit zien als gecommitteerde activiteit gekoppeld aan strategische ambitie.

 • Typerende uitspraak: ‘Alles van wat we ondernemen, staat in het licht van de waarde die we toevoegen. Zin en betekenis staan bovenaan.’
 • Activiteiten: uitdagen op vertraging en reflectie; helpen bij het ‘stilstaan’: zowel op niveau van medewerker als van organisatie.

Hoe ontdek ik de effecten van mijn leiderschap op performance en ontwikkeling van mijn team? 

[1] De Impeccable leadership rollen zijn geïnspireerd door ‘From Coach to Awakener’ van Robert Dilts

 

 

 

Andere blogs