Follow by Email
Facebook

Blog 3 van serie: De nieuwe realiteit vertalen naar een aangepast kader

Door crisis navigeren met hulp van Impeccable Leadership (ILS)

Wat zal de impact zijn van deze Corona crisis zijn op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je de gevolgen van de crisis ombuigt naar een nieuwe, effectieve richting die werkt voor jouw organisatie? Om een antwoord te vinden op die vragen staan is het essentieel om vanuit een helder kader te werken. Met het kader bedoelen we de missie, strategieën en opdrachten die oriëntatie geven aan leden van de organisatie. In het ILS-model zie je dat het kader de basis vormt voor de driehoek die de besturingslijnen voor leiderschap presenteren. Dit kader is essentieel om verbinding en commitment te kunnen creëren en een (nieuwe) richting te bepalen.

In de vorige blog schreven we over het belang om inzicht te hebben in de ontwikkelfasen van je team. Als leider is het belangrijk om te herkennen in ontwikkelfase het team verkeert, en wat het team nodig heeft om door te ontwikkelen. Hierbij is het aangaan van een creatieve dialoog van wezenlijk belang. Tijdens een crisis, is het vertalen van de nieuwe realiteit naar een aangepast kader ook een belangrijke uitdaging als leider. Met behulp van verschillende principes van Impeccable Leadership (ILS) is het onze intentie om jou middels deze blog serie te ondersteunen om je weg te vinden in tijden van crisis. In onderstaande blog lees je drie nieuwe principes die je verder kunnen helpen bij het creëren van een helder, aangepast kader.

De reactie van een organisatie op een crisis hangt rechtstreeks af van hoe een leider een crisis interpreteert en verwerkt
Je hebt als leider effectief om te gaan met veranderende perspectieven, veranderende prioriteiten, en veranderende kaders. Het is hierbij een flinke uitdaging om de nieuwe realiteit te vertalen naar een aangepast kader. Dit komt mede omdat we weten dat sommige bronnen niet meer bestaan ​​en eerdere veronderstellingen niet meer geldig zijn. Vind je antwoord op de vraag wat de crisis voor gevolgen heeft voor jouw organisatie? En weet je wat je te doen staat om de crisis en de gevolgen ervan aan te pakken? Dan kun je met elkaar een nieuwe richting bepalen. De volgende 3 principes kunnen je daarbij helpen.

Principe 5: Een leider identificeert de implicaties van bedreigingen en -kansen
Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid die bepalend kan zijn bij het organiseren van een nieuwe richting. Dit proces is zowel een persoonlijke- als een collectieve ontdekking. Je initieert, betrekt en leert van- en met elkaar waarbij er heel veel fout kan gaan. Als leider is dit toch ook een behoorlijke uitdaging welke frustrerend en zorgwekkend kan uitpakken. Zo heb je de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen die aanzienlijke gevolgen hebben – terwijl er belangrijke informatie ontbreekt om een weloverwogen keuze te maken.

Principe 6: Verbinding legt de basis voor impact
Gevoelens en emoties bieden hierbij een cruciale hefboom. Succes hierin ontstaat als je je bewust bent van de gevoelens en emoties van je teamleden. En daarnaast ook zelf instaat bent om hier effectief mee om te gaan. Emoties en gevoelens spelen namelijk een cruciale rol bij het beïnvloeden van de kwaliteit van onze interacties en besluitvorming. Ze kunnen enerzijds ons oordeel vertroebelen en ervoor zorgen dat we reageren vanuit een overlevingsinstinct. Gevoelens kunnen daarnaast ook de gouden bron bieden die de kwaliteit van samenwerking en beslissingen verbeteren. 

Principe 7: People support what they create
Een helder kader, die je met elkaar creëert, kan dan ook significante effecten opleveren. Teams hebben een helder kader nodig. Dit helpt hen om oriëntatie te vinden op onbekend terrein. En daarnaast om hun inspanningen af ​​te stemmen op ‘het grotere geheel’. Dit betekent niet dat je als leider alle antwoorden nodig hebt. Het betekent wel dat je intenties en ambities helder en doordacht moeten zijn. Leiderschap gaat over het vermogen om anderen te betrekken in een proces van doelrealisatie. Een manier om dit te organiseren is om je team erbij te betrekken om een kader te creëren. Nodig hen uit om samen de uitdagingen te begrijpen en om samen een nieuwe richting te bepalen.
Zorg hierbij er in ieder geval voor dat je kader:
– Een nieuwe doelgerichte richting opneemt;
– Zinvol is voor de teams, en een relatieaanbod biedt;
– Een uitnodiging is om contact te maken en betrokken te raken.

Ben je benieuwd naar hoe ILS je mogelijk verder in de praktijk kan ondersteunen?
Blijf deze blog serie dan volgen via LinkedIn en www.impeccable-leadership.com/blog. En/of lees hier het volledige artikel. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen. De volgende blog komt volgende week online en in deze blog kun je leren van verschillende leiderschapsreacties bij het omgaan met crisis in het verleden.

Andere blogs