Follow by Email
Facebook

Blog 2 van serie: Elkaar optillen in tijden van crisis met inzicht in de ‘ontwikkelfasen’

Door crisis navigeren met hulp van Impeccable Leadership (ILS)

In de vorige blog schreven we over de dichte mist die ontstaat zodra onze bekende oriëntatiepunten niet meer relevant zijn. Hierdoor ontstaan verschillende en deels ook onbekende uitdagingen voor leiders en organisaties. Met behulp van verschillende principes van Impeccable Leadership (ILS) willen we jou in deze blog serie ondersteunen om je weg te vinden in tijden van crisis.

Voordat we aan deze verkenning beginnen willen we je erop wijzen dat Impeccable Leadership geen ‘one-size-fits-all’-oplossing is voor elk probleem. Het is eerder een reflectie op wat we hebben geleerd over effectief leiderschap. We hebben onze lessen vertaald naar principes die je kunnen ondersteunen in jouw leiderschap- en teamontwikkeling. In deze blogserie behandelen we verschillende praktische suggesties die je kunt toepassen op jouw context, op wie jij bent, en op de specifieke omstandigheden van jouw organisatie. Hierbij de eerste vier:

Principe 1: Vergroot de impact door de ontwikkelfase van je team te herkennen
Als verklarend kader toont ILS de impact van leiderschapsgedrag op de verschillende ontwikkelingsfasen (link to) waarin een team zich bevindt. ILS onderscheidt drie verschillende fasen van teamontwikkeling: de reactieve-, actieve- en proactieve fase. Lukt het je om het gedrag van een team te lezen? En herken je daarmee in welke fase een team zich bevindt? Dat stelt jou in staat om als leider je impact te vergroten. Zo kun je eenvoudiger aansluiten bij waar jouw team behoefte aan heeft om in beweging te komen. Hierdoor kun je een team nu echt ondersteunen om verder te ontwikkelen, en daarnaast de prestaties van het team te verbeteren. Hoe je daar vorm aan geeft beschrijven we in het tweede principe.

Principe 2: Elke fase van teamontwikkeling heeft zijn kansen, uitdagingen en valkuilen
Ben je je bewust van de fase waarin een team zich bevindt? Dan kun je als leider passende acties ondernemen die je team helpen om naar een volgende fase door te ontwikkelen. Dit is belangrijk omdat bij elke stap naar het volgende niveau de samenwerking en kwaliteit van output toeneemt. Zo heeft een reactief team bijvoorbeeld nog veel behoefte aan veiligheid en een helder kader. Wanneer deze behoefte vervuld is ontwikkelt het team zich door.

Principe 3: Dominante leiders zorgen voor reactieve organisaties, verbindende leiders moedigen (pro)activiteit aan
Dominante leiders streven het vaak na om als krachtig en succesvol te worden gezien. Ze hebben een veeleisende stijl en zorgen daarmee ook voor een hoge eis op de inhoud. Wanneer een team reactief is kan dit in eerste instantie effectief werken. Maar op de lange duur benut je het potentieel van het team hier niet mee. Dit komt omdat dominante leiders met een veeleisende stijl vaak angst bij mensen aanwakkeren. Er kan een cultuur ontstaan waar geen ruimte is om fouten te maken. Door deze angst durven mensen zich minder snel uit te spreken of actie te ondernemen. Ze durven zich niet te laten zien.
Er is iets anders nodig om een reactief team te activeren. Verbinding maken is hier essentieel. Wanneer mensen zich verbonden voelen met een leider voelen zij zich op hun gemak. Hierdoor ontstaat er veiligheid. Mensen voelen zich gehoord en gezien en durven zichzelf uit te spreken. Dit heeft hele bekrachtigende effecten op teambehendigheid en de prestaties van de organisatie.

Principe 4: De sleutel om elkaar op te tillen en voor elkaars belangen te zorgen is te vinden in de creatieve dialoog
We hebben geleerd van het Harvard-onderhandelingsproject dat het aangaan van een creatieve dialoog leidt tot ‘win-win’-samenwerkingen. Sta samen stil bij vragen als:
– ‘’Hoe voel jij je hierbij?’’;
– ‘’Waar heb jij behoefte aan?’’;
– ‘’Wat vind jij belangrijk?’’.
Op deze manier ben je in staat om je onderlinge contact en relatie te verrijken. Hiermee kun je het geheel meer maken dan de som der delen. Dit is belangrijk voor het (her)genereren en benutten van de innerlijke wijsheid binnen het systeem. Daarbij geldt dat deze manier van omgaan met elkaar een broedplaats is voor creativiteit en innovatie. En dat is precies wat je nodig hebt om nieuwe ideeën te bedenken en vooruit te bewegen.

De creatieve dialoog draagt bij aan teamrelaties, problemen overwinnen en de gewenste resultaten
Dit kunnen we concluderen na het werken met tientallen organisaties gedurende meer dan dertig jaar. Daarbij is het van belang dat de intentie leeft ‘om elkaar op te tillen’. In essentie biedt deze wederzijdse ondersteuning de bron om samen te ontwikkelen. Daarnaast doet het ook een beroep op ons verlangens om erbij te horen, deel uit te maken van iets groters dan onszelf en samen creatief te kunnen zijn.
Besluit je om je leiderschap in te zetten om het team te dienen? En juist niet je leiderschap in te zetten om te bewijzen hoe krachtig en succesvol je bent? Dan ontvouwt zich vanzelf een houding vol ‘zorg en betrokkenheid’ richting je team. Deze houding van zorg en betrokkenheid is geworteld in onze overtuigingen over hoe- en waarom we leiden. Wil je jezelf nog beter leren kennen als leider? Dan kun je jezelf vraag stellen: Gaat mijn leiderschap over ‘mij’ of gaat het over ‘wij’?’

Ben je benieuwd naar hoe ILS je mogelijk verder in de praktijk kan ondersteunen?
Blijf deze blog serie dan volgen via LinkedIn en www.impeccable-leadership.com/blog. En/of lees hier het volledige artikel. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen. De volgende blog komt aanstaande donderdag online en gaat over de uitdaging om de nieuwe realiteit te vertalen in een aangepast kader.

Andere blogs