Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur initieert activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de stichting Impeccable Leadership en bewaakt de voortgang daarvan. Zij rekent tot haar taak de organisatie te dienen in het vormgeven van haar ambities.

Voorzitter: Frits Wilmsen

Vice-voorzitter: Jeroen van Zelst

Penningmeester: Francis Martinot

Secretaris: Peter van Pol

Public Relations: ‘work in progress’
Feel free to tell us how much you dislike this poll or facebook’s policy and button/word choice in the comments below
Twitter: Impeccable_ls